klavye eğitimi,hızlı yazma,hızlı yazma dersleri
04 October 2015
RSS

Bu kursu bitiren öğrencilerimize/kursiyerlerimize klâvyenin hızlı kullanımının gerekli olduğu ve halkla ilişkilerin ön plana çıktığı tüm alanlarda, Özel veya Kamu sektöründe iş olanağı sağlar.
* Lise mezunları ve KPSS puanı olanlar için Adliyelerde Devlet Memurluğu şansı
* Bilgisayar Operatörü
* Bankalarda Veri Giriş Elemanı
* Radyoloji Servislerinde Raportörlük
* Noterler
* Tercüme Büroları
* Gazeteler
* Dizgi Servisleri
* Eğitim Sektörü: Okullar, Dershaneler, Kurslar vb.
Bu kursu başarı ile tamamlayan kursiyer;
1. Standart Türk (F) klavyeyi tanır, çalışma esaslarını kavrar.
2. Standart Türk (F) klavyede on parmak yazabilme ve beceriyle kullanabilme alışkanlığını kazanır.
3. Bir 10 parmak kullanan kişi gerekli olan temiz, planlı ve düzenli çalışma yapar.
4. İşin zamanında ve noksansız olarak bitirilmesi sorumluluğunu kazanır.
5. İş ve ticari hayatta kullanılan yazışmaları öğrenir.
6. Doğru ve süratli yazı yazma becerisinde en üst düzeye ulaşır.
7. Bu program sonunda kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu tekniğine uygun olarak bakmadan 10 parmakla dakikada en az (30-40 kelime) yazar.
8. 10 Parmak Klavye yazma mahareti kazandırıp meslek sahibi olmalarını, meslek sahiplerinin de daha ehil olmalarını ve 10 Parmak Klavye yazmalarını sağlar.